ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Сумець Олександр Михайлович

Статті автора:

канд. техн. наук, доц., Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Е-пошта: