eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Сумець Олександр Михайлович

Статті автора:

канд. техн. наук, доц., Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Е-пошта: