eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Супіханов Борис Карабайович

Статті автора:

д-р екон. наук, чл.-кор. НААН, гол. наук. співр. сектору наукознавства, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН

Е-пошта: