eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Сидорук Борис Орестович

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, докторант, ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Е-пошта: