ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Сєрков Олександр Федорович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., акад. РАН, гол. наук. співр., Всеросійський НДІ економіки сільського господарства (Москва)

Е-пошта: