eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Тарасова Ірина Ігорівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Е-пошта: