ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Тарасова Ірина Ігорівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Е-пошта: