ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Терещенко Світлана Іванівна

Статті автора:

д-р екон. наук, доц., зав. кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет

Е-пошта: