eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Терещенко Світлана Іванівна

Статті автора:

д-р екон. наук, доц., зав. кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет

Е-пошта: