ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Томашук Ірина Олегівна

Статті автора:

аспірантка відділу фінансово-кредитної та податкової політики, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10)
Е-пошта: