eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Туринський Василь Михайлович

Статті автора:

д-р с.-г. наук, проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ)

Е-пошта: