ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Тивончук Світлана Веніамінівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц. кафедри обліку та оподаткування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Е-пошта: