eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Ульянченко Олександр Вікторович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НААН, зав. кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Е-пошта: