eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Ващенко Ігор Васильович

Статті автора:

аспірант кафедри економічної теорії, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15)

Е-пошта: