eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Василенко Людмила Василівна

Статті автора:

здобувач, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10)
Е-пошта: