eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Васильков Євгеній Володимирович

Статті автора:

аспірант кафедри підприємництва та організації агробізнесу, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15)
Е-пошта: