eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Вдовенко Наталія Михайлівна

Статті автора:

доктор економічних наук, професор кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11)
Е-пошта: