eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Величко Олександр Петрович

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., зав. кафедри, Дніпропетровський державний аграрний університет

Е-пошта: