ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Величко Єлизавета Ігорівна

Статті автора:

аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (Харківська обл., Харківський р-н, п/в Комуніст-1)

Е-пошта: