eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Віленчук Олександр Миколайович

Статті автора:

канд. екон. наук, докторант, Житомирський національний агроекологічний університет

Е-пошта: