eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Вінничук Дмитро Тимофійович

Статті автора:

д-р с.-г. наук, проф., гол. наук. співр., Інститут водних проблем і меліорації НААН (Київ)

Е-пошта: