eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Вітвіцький Володимир Валентинович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., засл. діяч науки і техніки України, голов. наук. співр. відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції, ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Е-пошта: