eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Власов Володимир Іванович

Статті автора:

д-р екон. наук, д-р с.-г. наук, проф., засл. діяч науки і техніки України, ННЦ «Інститут аграрної економіки» (Київ)

Е-пошта: