ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Власюк Тарас Олександрович

Статті автора:

канд. екон. наук, зав. відділу, Інститут вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (Київ)

Е-пошта: