eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Власюк Тарас Олександрович

Статті автора:

Інститут вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України , канд. екон. наук, нач. відділу навчально-наукового та методичного забезпечення

Е-пошта: