ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Воронецька Ірина Станіславівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., зав. лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН (м. Вінниця, просп. Юності, 16)

Е-пошта: