eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Воронецька Ірина Станіславівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., зав. лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН

Е-пошта: