eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Вишнівська Богдана Вікторівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц. кафедри менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України