eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Єременко Денис Володимирович

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., доц. кафедри обліку та оподаткування, Таврійський державний агротехнологічний університет

Е-пошта: