eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Євтушенко Володимир Дмитрович

Статті автора:

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри підприємництва та організації агробізнесу, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11)

Е-пошта: