ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Юшин Сергій Олександрович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., голов. наук. співр., ННЦ «Інститут аграрної економіки» (Київ)

Е-пошта: