eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Забуранний Сергій Вадимович

Статті автора:

аспірант, ННЦ «Інститут аграрної економіки» (Київ)

Е-пошта: