eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Загнітко Лариса Анатоліївна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., зав. кафедри, Подільський державний аграрно-технічний університет (Кам’янець-Подільський)

Е-пошта: