ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Заяць Віктор Мефодійович

Статті автора:

д-р екон. наук, ст. наук. співр., пров. наук. співр. відділу розвитку підприємництва і кооперації , ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Е-пошта: