eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Жук Валерій Миколайович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НААН, акад.-секретар Відділення Національної академії аграрних наук України (Київ)

Е-пошта: