ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зінчук Тетяна Олексіївна

Статті автора:

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир, Старий бульвар, 7)

Е-пошта: