eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Зінчук Тетяна Олексіївна

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., зав. кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет

Е-пошта: