ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зіновчук Наталія Василівна

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., пров. наук. співр. відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН (м. Київ, вул. Метрологічна, 12)

Е-пошта: