ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Аграрний ринок

Інклюзивний підхід до формування логістичних ланцюгів аграрного ринку України Розвиток ринку м’яса свиней Оцінка цінової ситуації на ринку м’яса птиці Теоретичні і методичні засади визначення ефективності зберігання сільськогосподарської продукції Потенціал розвитку агропродовольчого ринку України Основні проблеми та перспективи розвитку ринку фундука в Україні Особливості формування попиту та пропозиції на ринку яловичини Стратегічні орієнтири розвитку ринку зерна та механізму його регулювання Нормативно-правова регламентація процесу формування ринкових механізмів в аграрній економіці Розвиток ринку зерна в Україні та його стабілізація Механізм зовнішньоекономічної діяльності на ринку насіння зернових колосових культур Моделювання ринку рідкого біопалива в Україні Самозабезпеченість внутрішнього продовольчого ринку України Підвищення економічної ефективності виробництва малопоширених овочевих культур Ринок кондитерської продукції в Україні: тенденції та перспективи розвитку Сучасний стан та тенденції розвитку ринку свинини в Україні Опис моделі еквівалентності ринкового обміну на прикладі ринку овочевої продукції України Соціально-економічні суперечності розвитку аграрного ринку та інституційні імперативи його стійкості Формування та функціонування ринку кукурудзи в Україні Організаційно-економічні засади функціонування ринку продукції бджільництва Розвиток ринку молока та молокопродукції в Україні Бурякоцукрова галузь України в умовах нестабільності світового ринку цукру Диференціація ефективності аграрного бізнесу та потенційний ринок землі Фіскальне регулювання розвитку ринку олійних культур в Україні Формування ринку біоенергетики в Україні та його інформаційно-аналітичне забезпечення Ринок овочевих культур в Україні Ринок продукції свинарства в системі продовольчого забезпечення країни Формування організаційно-економічного механізму збалансованого розвитку ринку м'яса та м’ясопродуктів Моделювання часткової рівноваги на ринку молока та молочної продукції в Україні Маркетинг у системі формування ринку органічної агропродовольчої продукції Еластичність попиту на харчові продукти Формування брендів регіональних продуктів як спосіб популяризації України на міжнародному ринку Формування екологічно орієнтованого комплексу маркетингу в аграрному виробництві Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні Інституційно-економічний механізм розвитку ринку молока і молокопродуктів Розвиток ринку виробництва молока в Україні в контексті євроінтеграційних процесів Геомаркетинг у системі управління збутовою діяльністю аграрних підприємств Проблеми комерційного обігу насіння та виплат за використання інтелектуальної власності в Україні Теоретичні та практичні засади формування ринку сільськогосподарської техніки Шляхи підвищення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції в Закарпатті Платоспроможний продовольчий попит Перспективи світового ринку зерна Ринок насіння льону олійного Вектори експортних потоків аграрного сектору України Аналіз розвитку високопродуктивних сортів і насіння сільськогосподарських культур Основи функціонування ринку кави та чаю в Україні Споживання хліба і хлібопродуктів та купівельна спроможність населення України Проблеми захисту внутрішнього ринку агропромислової продукції Страхування ризиків агропромислових виробників на ринку деривативів Розвиток ринків аграрної продукції

Сторінки