ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Аграрний ринок

Аналіз виробництва та споживання овочів і картоплі в регіонах України Стан та перспективи розвитку експорту зернових культур з України до країн Африки Розвиток ринку овочів в Україні Ринок зернових культур в Україні: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку Розвиток ринку молока в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни Стан конкуренції на ринках сортів та насіння сортів пшениці м’якої озимої вітчизняної селекції Аналіз цінової ситуації на ринку м’яса великої рогатої худоби Потенціал ринку вина в Україні Розвиток торгівлі та проблеми в ланцюгах товаропостачання продовольства в Україні Формування і реалізація державної політики продовольчої безпеки України Поточний стан та прогноз кон’юнктури ринку яблук в Україні Сучасний стан та тенденції ринку м’яса Статистичний аналіз споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні Поведінка споживачів на продовольчому ринку: інституційний та маркетинговий підходи Розвиток ринку плодів та ягід в Україні Організаційно-економічний механізм просування сортів зернових колосових культур іноземної селекції на ринки України Інклюзивний підхід до формування логістичних ланцюгів аграрного ринку України Розвиток ринку м’яса свиней Потенціал розвитку агропродовольчого ринку України Основні проблеми та перспективи розвитку ринку фундука в Україні Оцінка цінової ситуації на ринку м’яса птиці Теоретичні і методичні засади визначення ефективності зберігання сільськогосподарської продукції Особливості формування попиту та пропозиції на ринку яловичини Стратегічні орієнтири розвитку ринку зерна та механізму його регулювання Нормативно-правова регламентація процесу формування ринкових механізмів в аграрній економіці Розвиток ринку зерна в Україні та його стабілізація Механізм зовнішньоекономічної діяльності на ринку насіння зернових колосових культур Самозабезпеченість внутрішнього продовольчого ринку України Підвищення економічної ефективності виробництва малопоширених овочевих культур Моделювання ринку рідкого біопалива в Україні Ринок кондитерської продукції в Україні: тенденції та перспективи розвитку Сучасний стан та тенденції розвитку ринку свинини в Україні Опис моделі еквівалентності ринкового обміну на прикладі ринку овочевої продукції України Соціально-економічні суперечності розвитку аграрного ринку та інституційні імперативи його стійкості Формування та функціонування ринку кукурудзи в Україні Розвиток ринку молока та молокопродукції в Україні Організаційно-економічні засади функціонування ринку продукції бджільництва Бурякоцукрова галузь України в умовах нестабільності світового ринку цукру Диференціація ефективності аграрного бізнесу та потенційний ринок землі Формування ринку біоенергетики в Україні та його інформаційно-аналітичне забезпечення Фіскальне регулювання розвитку ринку олійних культур в Україні Ринок овочевих культур в Україні Ринок продукції свинарства в системі продовольчого забезпечення країни Формування організаційно-економічного механізму збалансованого розвитку ринку м'яса та м’ясопродуктів Моделювання часткової рівноваги на ринку молока та молочної продукції в Україні Маркетинг у системі формування ринку органічної агропродовольчої продукції Еластичність попиту на харчові продукти Формування брендів регіональних продуктів як спосіб популяризації України на міжнародному ринку Формування екологічно орієнтованого комплексу маркетингу в аграрному виробництві Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні

Сторінки