ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Аграрна політика і реформування

Проблеми модернізації земельних відносин в Україні Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції Економічні розрахунки потенціалу виробництва відновлювальної біоенергії у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу Диверсифікація використання трудового потенціалу сільських територій Позитиви і негативи аграрного устрою України Аграрні трансформації та селянські господарства в системі продовольчої безпеки України Убезпечення сільського способу життя: європейська політика, орієнтири для України Солідарне сільське господарство як нова модель соціальної взаємодії між виробником і споживачем Аграрна політика та чинники її реалізації Оцінювання відповідності земельних відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств Моделі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в країнах Європейського Союзу Неформальні інститути селянства у моделюванні реформ та аграрної політики: теорія і практика Державна система охорони прав на сорти рослин на сучасному етапі: становлення та розвиток Методичні підходи до визначення інтегрального показника продовольчої безпеки Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах євроінтеграції Продовольча безпека України в світлі сучасних тенденцій світової економіки Економічна політика держави у розв’язанні соціально-економічних суперечностей аграрного сектору Розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади Основні напрямки сталого розвитку сільських районів Азербайджанської Республіки Стан та перспективи сталого розвитку сільських територій Пріоритетні напрями підвищення ефективності та стійкості розвитку АПК Білорусі Агрохолдинги України: аграрна політика та виклики майбутньому Земельні відносини та фінансові аспекти їх розвитку Інституційні умови передачі інновацій в сільському господарстві та сільських районах Польщі Наукові агроекономічні дослідження в інтересах активізації росту АПВ і сільських територій Стратегічне бачення аграрного устрою України Економічні аспекти трансформації сільськогосподарського виробництва в Україні Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан та перспективи запровадження Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій Земельна реформа: проблеми і перспективи розвитку аграрної економіки Теоретичні засади регулювання земельних відносин в Україні Просторово-часові підвалини аграрного реформування 60 років в авангарді аграрної економічної науки Об’єктивні передумови створення і забезпечення функціонування Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Напрями реформування системи управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та розвитку євроінтеграційних процесів Сутність теоретичних засад руралістики: понятійно-категоріальний апарат Розвиток аграрного сектору економіки в умовах глобалізації Концептуальні засади платформи «Агротехнополіс» інноваційно-інвестиційного розвитку наукоємної аграрної сфери Розвиток агропродовольчого виробництва України: завдання і виклики Удосконалення державного регулювання економічних інтересів аграрної сфери Інвестиційне забезпечення розвитку зрошуваного землеробства в Україні Капіталізація аграрного сектору України Структурні реформи на селі: світовий досвід, українські реалії Нові методичні підходи щодо удосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення Антикризові можливості агропродовольчого комплексу Інституціоналізм - наукова платформа для удосконалення державної аграрної політики Організаційно-управлінські трансформації в зрошуваному землеробстві України Інституційна основа аграрної політики: українські реалії й досвід США та ЄС Агросфера: тенденції і перспективи розвитку

Сторінки