ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Критика і бібліографія

Фундаментальний внесок у теорію і практику формування соціального капіталу (рецензія на наукову працю М.Й. Маліка, О.Г. Шпикуляка, В.П. Рябоконя та ін. «Формування соціального капіталу в інституційному механізмі аграрного ринку») Актуальне дослідження проблем конкурентоспроможності фермерських господарств (рецензія на монографію Єременко Д.В. «Конкурентоспроможність фермерських господарств України: теорія, методологія, практика») Селянські домогосподарства: соціально-економічні умови розвитку (рецензія на монографію «Соціально-економічні умови розвитку селянських домогосподарств») Інноваційно-технологічне забезпечення ефективності функціонування аграрної сфери Підвищення ефективності маркетингу аграрних підприємств на засадах формування збутової політики Підготовка економістів міжнародного рівня (рецензія на підручник «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») Наукова концепція сучасних новацій інформаційного забезпечення управління Обліково-аналітичні засади управління власним капіталом: теорія та практика (рецензія на монографію Джошар А.В. «Теорія та практика управління власним капіталом (обліково-аналітичний аспект)» Наукове обґрунтування рівноваги в природі Аграрні перетворення в Україні на рубежі XX-XXI ст. Фундаментальний внесок у теорію і практику економічної науки Концептуальні основи екологічно збалансованого розвитку агросфери (рецензія на монографію Фурдичка О.І. «Економічні основи збалансованого розвитку агросфери у контексті європейської інтеграції України»)