ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Критика і бібліографія

Науково-методичне удосконалення підходів щодо інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності Селянські домогосподарства: соціально-економічні умови розвитку (рецензія на монографію «Соціально-економічні умови розвитку селянських домогосподарств») Інноваційно-технологічне забезпечення ефективності функціонування аграрної сфери Підвищення ефективності маркетингу аграрних підприємств на засадах формування збутової політики Підготовка економістів міжнародного рівня Наукова концепція сучасних новацій інформаційного забезпечення управління Обліково-аналітичні засади управління власним капіталом: теорія та практика Наукове обґрунтування рівноваги в природі Аграрні перетворення в Україні на рубежі XX-XXI ст. Фундаментальний внесок у теорію і практику економічної науки Концептуальні основи екологічно збалансованого розвитку агросфери