ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Об’єднання територіальних громад в Україні: перспективи і ризики для розвитку сільських територій Економічний підхід щодо формування людського капіталу в системі управління сільськими територіями Роль гендерного фактора на селі Територіальний дисбаланс у житті сільського жіноцтва Розвиток сільських територій в умовах децентралізації Соціальна відповідальність у контексті формування стратегічного розвитку сучасного агробізнесу Аналіз рівня безробіття в Україні: проблеми і шляхи його подолання Диверсифікація бізнесу на сільських територіях: досвід країн світу Розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення через механізм консолідації земель Безробіття на селі - кризова невизначеність для сільської жінки Методологічні засади диференціації сільських територій Методичні підходи до оцінювання стратегії управління персоналом підприємства Науково-організаційні засади удосконалення стратегії розвитку сільських територій в умовах євроінтеграції Методичні підходи до оцінки ефективності розвитку сільських територій за умов сталості Сутність соціального капіталу та його особливості в аграрній сфері Соціально-економічні передумови розвитку аграрного виробництва в Україні Особливості жіночої праці як людського капіталу на селі Оплата праці як соціально-економічна категорія та джерело доходу населення України Гендерні проблеми жіноцтва в житті сільського населення Розвиток особистих селянських господарств в умовах адміністративної децентралізації Особливості регулювання зайнятості жінок села в системі ринку трудових ресурсів Методичні підходи до розвитку сільських територій на засадах децентралізації Теоретико-методичні та організаційні основи розвитку сільських територій Економіка сільськогосподарської праці Підприємництво і розвиток сільських територій Особливості мотивації до праці в сільськогосподарських підприємствах Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій Соціально-психологічний фактор у житті сільської жінки Агроекономічний, фізиоекономічний, соціоекономічний та руралістичний підходи до дослідження сільських територій Знелюднення сільських територій України в умовах соціально-демографічної кризи Пенсійні реформи як елемент формування сучасної національної пенсійної системи Роль жінки-селянки в соціальному аспекті розвитку сільських територій Шляхи підвищення життєвого рівня сільського населення Організаційно-економічні засади ефективної зайнятості сільського населення Проблеми формування соціально-економічних умов розвитку українського села Обґрунтування моделі соціально-економічного розвитку сільських територій Розвиток сільських територій і соціальна сфера села Тенденції розвитку сільських домогосподарств Децентралізація системи управління в забезпеченні сталого розвитку сільських територій Тенденції розвитку соціальної сфери села на сучасному етапі Оцінка спільних ресурсів регіонів Оцінка стану демографічної ситуації на сільських територіях Теоретичні аспекти соціально-економічного прогнозування Кадрове забезпечення агропромислового виробництва: теоретико-методологічні засади Сільські громади та адміністративно-територіальні реформи Індексний метод в оцінці рівня благоустрою сільських територій Формування мотиваційного механізму розвитку аграрних підприємств Шляхи подолання соціально-демографічної кризи на селі Використання земельних ресурсів сільських територій Соціально-економічний розвиток сільських територій як об’єкт інфраструктурного забезпечення

Сторінки