ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Оцінка спільних ресурсів регіонів Оцінка стану демографічної ситуації на сільських територіях Теоретичні аспекти соціально-економічного прогнозування Кадрове забезпечення агропромислового виробництва: теоретико-методологічні засади Сільські громади та адміністративно-територіальні реформи Індексний метод в оцінці рівня благоустрою сільських територій Формування мотиваційного механізму розвитку аграрних підприємств Шляхи подолання соціально-демографічної кризи на селі Використання земельних ресурсів сільських територій Соціально-економічний розвиток сільських територій як об’єкт інфраструктурного забезпечення Напрями професіоналізації органів місцевого самоврядування сільських територій Місцеві бюджети – основа розвитку сільських територіальних громад Модернізація водогосподарської інфраструктури як фактор прискорення соціально-економічного піднесення сільських територій Організація та планування комплексного розвитку агропромислового виробництва і сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень Поєднання трудових і сімейних обов’язків та особистого життя в Україні в контексті гідної праці Сільські території як об’єкти організації економічної діяльності Наукові (економічні) центри розвитку сільських територій в управлінні аграрною економікою SWOT-аналіз як дієвий інструмент процесу формування продуктивної зайнятості сільського населення Перспективи розвитку трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області Класифікація сільських територій у контексті формування пріоритетів їх розвитку: регіональні акценти Методологічні підходи до оцінки рівня та якості життя сільського населення Оцінка еколого-економічного збитку в сільськогосподарському виробництві Природно-ресурсний потенціал сільських територій: проблеми збереження довкілля Екологічний туризм як чинник розвитку сільських територій України Суцільна паспортизація сіл України - основа розвитку сільських територій Соціальна відповідальність у вирішенні проблем сучасного землекористування Сільський розвиток як результуюча функціонування сільських територій та аграрної сфери Сталий розвиток територій як основа стратегії розвитку аграрного сектору

Сторінки