ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Економіка агропромислового виробництва

Забезпечення короткостроковими фінансовими ресурсами малого агробізнесу: емпіричні дані мікрофінансових організацій Управління ризиками глобальних змін клімату в агропромисловому комплексі України Світовий ринок насіння та місце України в ньому Тенденції розвитку інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України Оцінювання регіональної конкурентоспроможності виробництва молока в Україні Ефективність виробництва насіння та перспективи розвитку насінництва в Україні Сільськогосподарські структури, сталість продовольчих систем та регулювання земельних ринків Оцінка економічного потенціалу виробництва продукції коноплярства в Україні Охорона ґрунтів: екологічна рента як стимул органічного землеробства Сучасні економіко-екологічні аспекти застосування добрив у рослинництві Особливості функціонування вертикально інтегрованих бізнес-структур холдингового типу в аграрному секторі Еволюційні засади розвитку виробництва продукції коноплярства в Україні Розподіл доходів у сільському господарстві в контексті інклюзивного розвитку Аналіз та моделюванняенергетичного потенціалу рослинних решток вітчизняного аграрного сектору Теоретичні основи біоенергетики в контексті закону збереження енергії Моніторинг сільськогосподарських угідь із застосуванням систем дистанційного зондування земель Оцінка та аналіз ефективності виробництва зерна та зернобобових культур в Україні методом DEA Економічна оцінка потенціалу галузі виноградарства регіону Оцінка потенціалу біомаси побічної продукції сільськогосподарських культур в аграрному секторі економіки Регуляторна політика конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні Структурні перетворення галузі тваринництва в контексті глобальної продовольчої безпеки Наукове забезпечення розвитку органічного агровиробництва Транзакції із сільськогосподарськими землями: кластерний аналіз Розвиток зовнішньої торгівлі агропродовольчими товарами Виробництво біопалива в Україні у контексті оптимального вирішення енергетичної проблеми Розвиток скотарства як чинник формування соціальної ефективності Досягнення рівноваги на потенційному ринку землі України в умовах макроекономічної нестабільності Глобальна продовольча безпека та місце України в її досягненні Розвиток виробництва винограду в Україні Удосконалення моделі державного регулювання грошової оцінки земель Економічна ефективність вирощування проса прутоподібного (світчграсу) в умовах Лісостепу України Стратегія та пріоритети розвитку біоенергетики в Україні Виробництво молока в Україні: тенденції та перспективи Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками Сутність кластера як новітньої мережевої організації спільної діяльності в агропромисловому виробництві Закономірності розвитку аграрно-промислового виробництва та ефективність його функціонування Земельні відносини: пошук балансу інтересів між державним регулюванням та неолібералізмом Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості Організаційно-економічний механізм виробництва добазового насіння зернових колосових Хлібопекарська галузь України: тенденції та проблеми її розвитку Аналіз тенденцій розвитку галузі молочного скотарства в ланці молокопродуктового ланцюга Індикатори продовольчої безпеки в Україні: тенденції розвитку Тенденції й особливості розвитку молокопродуктового підкомплексу України Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України Формування високопродуктивних молочних стад як чинник підвищення ефективності виробництва молока Розвиток молочної галузі в контексті забезпечення продовольчої безпеки України Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств Симбіоз партнерства як ефективний фактор стійкості еко-соціо-економічної системи Перспективи розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства на Херсонщині

Сторінки