eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Економіка агропромислового виробництва

Формування високопродуктивних молочних стад як чинник підвищення ефективності виробництва молока Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України Розвиток молочної галузі в контексті забезпечення продовольчої безпеки України Перспективи розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства на Херсонщині Генетичні ресурси молочного скотарства України Продовольче самозабезпечення населення України Симбіоз партнерства як ефективний фактор стійкості еко-соціо-економічної системи Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств Управління витратами на нафтопродукти та оплату послуг сторонніх організацій при виробництві зерна пшениці Еколого-соціо-економічні переваги вирощування енергетичних культур Природно-ресурсний потенціал аграрної сфери України та його охорона Землеустрій особливо цінних сільськогосподарських земель як основа їх раціонального використання Екологічні й економічні наслідки складування побутових відходів та їх вплив на екосистему Гармонізація економічної системи Система та механізм землекористування: наукова детермінація понятійного апарату Рейтингова оцінка регіонального соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: методика, розрахунки Біоенергетичний потенціал сільськогосподарських підприємств Категоріально-концептуальні аспекти управління продуктивністю в аграрних підприємствах Формування еволюційного зростання економіки депресивних територій Оцінка загальної ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств методом DEA Ефективність організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі Київщини Критерії розподілу аграрних підприємств за розміром та диференціації рівня державної підтримки агробізнесу Виробництво олійних культур в Україні: сучасні виклики та перспективи Аграрно-продовольче забезпечення населення України Роль рибного господарства у продовольчому забезпеченні населення України Оцінка залежності конкурентоспроможності підприємства від інноваційної діяльності Методичні підходи до визначення меж землекористування в умовах загрози монополізації ринку оренди землі Екологічні аспекти сільськогосподарського виробництва Тенденції розвитку м’ясного тваринництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки Особливості трансформації сільських домогосподарств у сімейні фермерські господарства Органічне виробництво в племінному молочному скотарстві України Економіко-технологічні процеси регіонального виробництва рідких біопалив в Україні Моніторинг та оцінка сталості розвитку сільськогосподарського землекористування регіонів України Системно-структурний аналіз національної економіки та аграрної сфери у вимірі економіки знань Індикатори аналізу біоекономіки в Україні Управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання в галузі свинарства Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств Закарпаття Механізми збереження агробіорізноманіття Наукові засади управління продуктивністю поливної води Концептуальні засади гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств Теоретичні положення обігу земель сільськогосподарського призначення Аналітична оцінка трудомістких галузей сільськогосподарських підприємств Одещини Виробництво сої в умовах інтеграційних процесів в Україні Аналіз ефективності виробництва пшениці за методом Data Envelopment Analysis (DEA) Використання засобів захисту рослин у сільському господарстві Модернізація галузі тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України Ефективність господарювання новостворених сільськогосподарських підприємств ринкового спрямування в Україні Економічні передумови та моделі запуску ринку земель в Україні Удосконалення методичного інструментарію складання та реалізації господарських планів сільськогосподарських підприємств Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств

Сторінки