eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Економіка агропромислового виробництва

Формування еволюційного зростання економіки депресивних територій Оцінка загальної ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств методом DEA Екологічні й економічні наслідки складування побутових відходів та їх вплив на екосистему Гармонізація економічної системи Біоенергетичний потенціал сільськогосподарських підприємств Система та механізм землекористування: наукова детермінація понятійного апарату Рейтингова оцінка регіонального соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: методика, розрахунки Категоріально-концептуальні аспекти управління продуктивністю в аграрних підприємствах Критерії розподілу аграрних підприємств за розміром та диференціації рівня державної підтримки агробізнесу Роль рибного господарства у продовольчому забезпеченні населення України Ефективність організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі Київщини Виробництво олійних культур в Україні: сучасні виклики та перспективи Аграрно-продовольче забезпечення населення України Методичні підходи до визначення меж землекористування в умовах загрози монополізації ринку оренди землі Оцінка залежності конкурентоспроможності підприємства від інноваційної діяльності Екологічні аспекти сільськогосподарського виробництва Тенденції розвитку м’ясного тваринництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки Особливості трансформації сільських домогосподарств у сімейні фермерські господарства Органічне виробництво в племінному молочному скотарстві України Економіко-технологічні процеси регіонального виробництва рідких біопалив в Україні Моніторинг та оцінка сталості розвитку сільськогосподарського землекористування регіонів України Системно-структурний аналіз національної економіки та аграрної сфери у вимірі економіки знань Індикатори аналізу біоекономіки в Україні Управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання в галузі свинарства Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств Закарпаття Механізми збереження агробіорізноманіття Наукові засади управління продуктивністю поливної води Концептуальні засади гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств Теоретичні положення обігу земель сільськогосподарського призначення Аналітична оцінка трудомістких галузей сільськогосподарських підприємств Одещини Виробництво сої в умовах інтеграційних процесів в Україні Аналіз ефективності виробництва пшениці за методом Data Envelopment Analysis (DEA) Використання засобів захисту рослин у сільському господарстві Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Закарпатті Вплив основного обробітку ґрунту на економічні показники органічного виробництва сільськогосподарських культур Економічні передумови та моделі запуску ринку земель в Україні Модернізація галузі тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України Ефективність господарювання новостворених сільськогосподарських підприємств ринкового спрямування в Україні Основні напрями підвищення продуктивності селянських господарств Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Удосконалення методичного інструментарію складання та реалізації господарських планів сільськогосподарських підприємств Агропродовольчий сектор України: економічний дискурс Сільське господарство України: стан та ресурсні можливості розвитку Ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємствах Сумської області Шляхи підвищення конкурентоспроможності бурякоцукрового виробництва Теоретичні засади диверсифікації економічної діяльності фермерських господарств Аналіз структурних зрушень в аграрному бізнесі Стратегічні напрями високоефективного функціонування цукробурякового підкомплексу АПК Розвиток органічного виробництва в Україні на засадах кооперації Принципи управління розвитком органічного виробництва в контексті продовольчої безпеки України

Сторінки