eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Економіка агропромислового виробництва

Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками Сутність кластера як новітньої мережевої організації спільної діяльності в агропромисловому виробництві Закономірності розвитку аграрно-промислового виробництва та ефективність його функціонування Земельні відносини: пошук балансу інтересів між державним регулюванням та неолібералізмом Аналіз тенденцій розвитку галузі молочного скотарства в ланці молокопродуктового ланцюга Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості Індикатори продовольчої безпеки в Україні: тенденції розвитку Хлібопекарська галузь України: тенденції та проблеми її розвитку Організаційно-економічний механізм виробництва добазового насіння зернових колосових Тенденції й особливості розвитку молокопродуктового підкомплексу України Формування високопродуктивних молочних стад як чинник підвищення ефективності виробництва молока Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України Розвиток молочної галузі в контексті забезпечення продовольчої безпеки України Генетичні ресурси молочного скотарства України Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств Продовольче самозабезпечення населення України Перспективи розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства на Херсонщині Симбіоз партнерства як ефективний фактор стійкості еко-соціо-економічної системи Управління витратами на нафтопродукти та оплату послуг сторонніх організацій при виробництві зерна пшениці Еколого-соціо-економічні переваги вирощування енергетичних культур Природно-ресурсний потенціал аграрної сфери України та його охорона Землеустрій особливо цінних сільськогосподарських земель як основа їх раціонального використання Екологічні й економічні наслідки складування побутових відходів та їх вплив на екосистему Рейтингова оцінка регіонального соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: методика, розрахунки Система та механізм землекористування: наукова детермінація понятійного апарату Категоріально-концептуальні аспекти управління продуктивністю в аграрних підприємствах Біоенергетичний потенціал сільськогосподарських підприємств Оцінка загальної ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств методом DEA Формування еволюційного зростання економіки депресивних територій Гармонізація економічної системи Ефективність організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі Київщини Аграрно-продовольче забезпечення населення України Виробництво олійних культур в Україні: сучасні виклики та перспективи Роль рибного господарства у продовольчому забезпеченні населення України Критерії розподілу аграрних підприємств за розміром та диференціації рівня державної підтримки агробізнесу Оцінка залежності конкурентоспроможності підприємства від інноваційної діяльності Методичні підходи до визначення меж землекористування в умовах загрози монополізації ринку оренди землі Екологічні аспекти сільськогосподарського виробництва Тенденції розвитку м’ясного тваринництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки Особливості трансформації сільських домогосподарств у сімейні фермерські господарства Економіко-технологічні процеси регіонального виробництва рідких біопалив в Україні Органічне виробництво в племінному молочному скотарстві України Моніторинг та оцінка сталості розвитку сільськогосподарського землекористування регіонів України Системно-структурний аналіз національної економіки та аграрної сфери у вимірі економіки знань Індикатори аналізу біоекономіки в Україні Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств Закарпаття Наукові засади управління продуктивністю поливної води Механізми збереження агробіорізноманіття Теоретичні положення обігу земель сільськогосподарського призначення

Сторінки