ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Економіка агропромислового виробництва

Аналіз та моделюванняенергетичного потенціалу рослинних решток вітчизняного аграрного сектору Моніторинг сільськогосподарських угідь із застосуванням систем дистанційного зондування земель Розподіл доходів у сільському господарстві в контексті інклюзивного розвитку Теоретичні основи біоенергетики в контексті закону збереження енергії Оцінка та аналіз ефективності виробництва зерна та зернобобових культур в Україні методом DEA Економічна оцінка потенціалу галузі виноградарства регіону Оцінка потенціалу біомаси побічної продукції сільськогосподарських культур в аграрному секторі економіки Регуляторна політика конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні Структурні перетворення галузі тваринництва в контексті глобальної продовольчої безпеки Наукове забезпечення розвитку органічного агровиробництва Транзакції із сільськогосподарськими землями: кластерний аналіз Розвиток зовнішньої торгівлі агропродовольчими товарами Виробництво біопалива в Україні у контексті оптимального вирішення енергетичної проблеми Розвиток скотарства як чинник формування соціальної ефективності Досягнення рівноваги на потенційному ринку землі України в умовах макроекономічної нестабільності Глобальна продовольча безпека та місце України в її досягненні Розвиток виробництва винограду в Україні Удосконалення моделі державного регулювання грошової оцінки земель Економічна ефективність вирощування проса прутоподібного (світчграсу) в умовах Лісостепу України Виробництво молока в Україні: тенденції та перспективи Стратегія та пріоритети розвитку біоенергетики в Україні Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками Сутність кластера як новітньої мережевої організації спільної діяльності в агропромисловому виробництві Закономірності розвитку аграрно-промислового виробництва та ефективність його функціонування Земельні відносини: пошук балансу інтересів між державним регулюванням та неолібералізмом Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості Організаційно-економічний механізм виробництва добазового насіння зернових колосових Хлібопекарська галузь України: тенденції та проблеми її розвитку Аналіз тенденцій розвитку галузі молочного скотарства в ланці молокопродуктового ланцюга Індикатори продовольчої безпеки в Україні: тенденції розвитку Тенденції й особливості розвитку молокопродуктового підкомплексу України Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України Формування високопродуктивних молочних стад як чинник підвищення ефективності виробництва молока Розвиток молочної галузі в контексті забезпечення продовольчої безпеки України Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств Симбіоз партнерства як ефективний фактор стійкості еко-соціо-економічної системи Перспективи розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства на Херсонщині Продовольче самозабезпечення населення України Генетичні ресурси молочного скотарства України Управління витратами на нафтопродукти та оплату послуг сторонніх організацій при виробництві зерна пшениці Еколого-соціо-економічні переваги вирощування енергетичних культур Природно-ресурсний потенціал аграрної сфери України та його охорона Землеустрій особливо цінних сільськогосподарських земель як основа їх раціонального використання Рейтингова оцінка регіонального соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: методика, розрахунки Категоріально-концептуальні аспекти управління продуктивністю в аграрних підприємствах Формування еволюційного зростання економіки депресивних територій Гармонізація економічної системи Оцінка загальної ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств методом DEA Екологічні й економічні наслідки складування побутових відходів та їх вплив на екосистему

Сторінки