ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Економіка агропромислового виробництва

Глобальна продовольча безпека та місце України в її досягненні Розвиток виробництва винограду в Україні Удосконалення моделі державного регулювання грошової оцінки земель Економічна ефективність вирощування проса прутоподібного (світчграсу) в умовах Лісостепу України Стратегія та пріоритети розвитку біоенергетики в Україні Виробництво молока в Україні: тенденції та перспективи Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками Сутність кластера як новітньої мережевої організації спільної діяльності в агропромисловому виробництві Закономірності розвитку аграрно-промислового виробництва та ефективність його функціонування Земельні відносини: пошук балансу інтересів між державним регулюванням та неолібералізмом Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості Організаційно-економічний механізм виробництва добазового насіння зернових колосових Хлібопекарська галузь України: тенденції та проблеми її розвитку Аналіз тенденцій розвитку галузі молочного скотарства в ланці молокопродуктового ланцюга Індикатори продовольчої безпеки в Україні: тенденції розвитку Тенденції й особливості розвитку молокопродуктового підкомплексу України Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України Формування високопродуктивних молочних стад як чинник підвищення ефективності виробництва молока Розвиток молочної галузі в контексті забезпечення продовольчої безпеки України Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств Симбіоз партнерства як ефективний фактор стійкості еко-соціо-економічної системи Перспективи розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства на Херсонщині Продовольче самозабезпечення населення України Генетичні ресурси молочного скотарства України Управління витратами на нафтопродукти та оплату послуг сторонніх організацій при виробництві зерна пшениці Еколого-соціо-економічні переваги вирощування енергетичних культур Природно-ресурсний потенціал аграрної сфери України та його охорона Землеустрій особливо цінних сільськогосподарських земель як основа їх раціонального використання Гармонізація економічної системи Рейтингова оцінка регіонального соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: методика, розрахунки Категоріально-концептуальні аспекти управління продуктивністю в аграрних підприємствах Формування еволюційного зростання економіки депресивних територій Екологічні й економічні наслідки складування побутових відходів та їх вплив на екосистему Оцінка загальної ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств методом DEA Система та механізм землекористування: наукова детермінація понятійного апарату Біоенергетичний потенціал сільськогосподарських підприємств Ефективність організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі Київщини Аграрно-продовольче забезпечення населення України Виробництво олійних культур в Україні: сучасні виклики та перспективи Роль рибного господарства у продовольчому забезпеченні населення України Критерії розподілу аграрних підприємств за розміром та диференціації рівня державної підтримки агробізнесу Оцінка залежності конкурентоспроможності підприємства від інноваційної діяльності Методичні підходи до визначення меж землекористування в умовах загрози монополізації ринку оренди землі Екологічні аспекти сільськогосподарського виробництва Тенденції розвитку м’ясного тваринництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки Особливості трансформації сільських домогосподарств у сімейні фермерські господарства Економіко-технологічні процеси регіонального виробництва рідких біопалив в Україні Органічне виробництво в племінному молочному скотарстві України Моніторинг та оцінка сталості розвитку сільськогосподарського землекористування регіонів України

Сторінки