eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Економіка агропромислового виробництва

Методичні підходи до визначення меж землекористування в умовах загрози монополізації ринку оренди землі Оцінка залежності конкурентоспроможності підприємства від інноваційної діяльності Екологічні аспекти сільськогосподарського виробництва Тенденції розвитку м’ясного тваринництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки Особливості трансформації сільських домогосподарств у сімейні фермерські господарства Органічне виробництво в племінному молочному скотарстві України Економіко-технологічні процеси регіонального виробництва рідких біопалив в Україні Моніторинг та оцінка сталості розвитку сільськогосподарського землекористування регіонів України Системно-структурний аналіз національної економіки та аграрної сфери у вимірі економіки знань Індикатори аналізу біоекономіки в Україні Управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання в галузі свинарства Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств Закарпаття Механізми збереження агробіорізноманіття Наукові засади управління продуктивністю поливної води Концептуальні засади гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств Теоретичні положення обігу земель сільськогосподарського призначення Аналітична оцінка трудомістких галузей сільськогосподарських підприємств Одещини Виробництво сої в умовах інтеграційних процесів в Україні Аналіз ефективності виробництва пшениці за методом Data Envelopment Analysis (DEA) Використання засобів захисту рослин у сільському господарстві Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Закарпатті Вплив основного обробітку ґрунту на економічні показники органічного виробництва сільськогосподарських культур Економічні передумови та моделі запуску ринку земель в Україні Модернізація галузі тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України Ефективність господарювання новостворених сільськогосподарських підприємств ринкового спрямування в Україні Основні напрями підвищення продуктивності селянських господарств Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Удосконалення методичного інструментарію складання та реалізації господарських планів сільськогосподарських підприємств Агропродовольчий сектор України: економічний дискурс Сільське господарство України: стан та ресурсні можливості розвитку Ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємствах Сумської області Шляхи підвищення конкурентоспроможності бурякоцукрового виробництва Теоретичні засади диверсифікації економічної діяльності фермерських господарств Аналіз структурних зрушень в аграрному бізнесі Стратегічні напрями високоефективного функціонування цукробурякового підкомплексу АПК Розвиток органічного виробництва в Україні на засадах кооперації Принципи управління розвитком органічного виробництва в контексті продовольчої безпеки України Мотиваційні чинники організації органічних сільськогосподарських кооперативів в Україні Еколого-економічний механізм реабілітації деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення Розвиток скотарства в Україні Агропромисловий комплекс в умовах реалізації державної аграрної політики Регулювання громадського контролю землекористування Оцінка можливостей експортного потенціалу сільськогосподарської продукції України Розвиток свинарства в регіоні Промислове свинарство в умовах сучасного ринку Продовольча безпека України: перспективи розвитку Теоретичні аспекти формування та розвитку агропромислового виробництва Підходи до визначення виробничих детермінант біоорієнтованої економіки Особливості господарювання на зрошуваних землях України Теоретичні аспекти визначення продуктивності аграрних підприємств

Сторінки