ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Економіка агропромислового виробництва

Економічна ефективність вирощування проса прутоподібного (світчграсу) в умовах Лісостепу України Стратегія та пріоритети розвитку біоенергетики в Україні Виробництво молока в Україні: тенденції та перспективи Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками Сутність кластера як новітньої мережевої організації спільної діяльності в агропромисловому виробництві Закономірності розвитку аграрно-промислового виробництва та ефективність його функціонування Земельні відносини: пошук балансу інтересів між державним регулюванням та неолібералізмом Аналіз тенденцій розвитку галузі молочного скотарства в ланці молокопродуктового ланцюга Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості Індикатори продовольчої безпеки в Україні: тенденції розвитку Хлібопекарська галузь України: тенденції та проблеми її розвитку Організаційно-економічний механізм виробництва добазового насіння зернових колосових Тенденції й особливості розвитку молокопродуктового підкомплексу України Формування високопродуктивних молочних стад як чинник підвищення ефективності виробництва молока Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України Розвиток молочної галузі в контексті забезпечення продовольчої безпеки України Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств Симбіоз партнерства як ефективний фактор стійкості еко-соціо-економічної системи Перспективи розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства на Херсонщині Продовольче самозабезпечення населення України Генетичні ресурси молочного скотарства України Еколого-соціо-економічні переваги вирощування енергетичних культур Природно-ресурсний потенціал аграрної сфери України та його охорона Землеустрій особливо цінних сільськогосподарських земель як основа їх раціонального використання Управління витратами на нафтопродукти та оплату послуг сторонніх організацій при виробництві зерна пшениці Екологічні й економічні наслідки складування побутових відходів та їх вплив на екосистему Категоріально-концептуальні аспекти управління продуктивністю в аграрних підприємствах Система та механізм землекористування: наукова детермінація понятійного апарату Оцінка загальної ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств методом DEA Біоенергетичний потенціал сільськогосподарських підприємств Гармонізація економічної системи Формування еволюційного зростання економіки депресивних територій Рейтингова оцінка регіонального соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: методика, розрахунки Ефективність організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі Київщини Аграрно-продовольче забезпечення населення України Виробництво олійних культур в Україні: сучасні виклики та перспективи Роль рибного господарства у продовольчому забезпеченні населення України Критерії розподілу аграрних підприємств за розміром та диференціації рівня державної підтримки агробізнесу Оцінка залежності конкурентоспроможності підприємства від інноваційної діяльності Методичні підходи до визначення меж землекористування в умовах загрози монополізації ринку оренди землі Екологічні аспекти сільськогосподарського виробництва Тенденції розвитку м’ясного тваринництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки Особливості трансформації сільських домогосподарств у сімейні фермерські господарства Економіко-технологічні процеси регіонального виробництва рідких біопалив в Україні Органічне виробництво в племінному молочному скотарстві України Моніторинг та оцінка сталості розвитку сільськогосподарського землекористування регіонів України Системно-структурний аналіз національної економіки та аграрної сфери у вимірі економіки знань Індикатори аналізу біоекономіки в Україні Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств Закарпаття

Сторінки