ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Економіка агропромислового виробництва

Сучасні виклики продовольчого забезпечення країни Макроекономічний інвестиційний процес у сільському господарстві України Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні в умовах європейського зеленого курсу Молокопродуктовий підкомплекс у реалізації цілей сталого розвитку Стратегічне управління розвитком галузі коноплярства Ефективність виробництва зернових культур в Україні: аналіз сучасного стану та перспективи підвищення Інвестиції як основа зростання аграрної економіки України Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах впливу пандемії COVID-19 Перспективи розвитку зерновиробництва в Кіровоградській області Регулювання обігу ГМ-культур в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення Організаційно-економічні проблеми виробництва молока в Україні та їх вирішення Хімічна меліорація кислих ґрунтів: організаційно-економічні заходи та сучасні технологічні рішення Урожайність або прибуток: альтернативи розвитку національного рослинництва Оцінка розвитку галузі вівчарства Розвиток експорту агропродовольчої продукції в Україні Вплив COVID-19 на аграрний сектор та продовольчу безпеку держави Науково-економічне забезпечення інвестування аграрного сектору та його економічної результативності Оцінка ролі та значення молокопродуктового підкомплексу для вирішення продовольчого забезпечення та національної економіки Об’єднання виробників як інструмент стратегічного розвитку лікарського рослинництва в Україні Застосування методу DEA для оцінки розвитку аграрного сектору економіки Оцінка та аналіз ефективності виробництва продукції рослинництва в Україні методом DEA Методичні аспекти визначення розміру втрат сільськогосподарського виробництва при вилученні земельних ділянок для інших цілей Вплив рівня інтенсивності виробництва на формування ефективної структури витрат у рослинництві Дорадча підтримка організаційних складових управління виробництвом та використанням біоетанолу Глобалізаційна трансформація землекористування: наслідки та способи їх запобігання Інвестиційний потенціал аграрного сектору України: формування та розвиток Електронні аукціони з продажу прав оренди земельних ділянок: нові можливості та наявні ризики Забезпечення короткостроковими фінансовими ресурсами малого агробізнесу: емпіричні дані мікрофінансових організацій Управління ризиками глобальних змін клімату в агропромисловому комплексі України Світовий ринок насіння та місце України в ньому Тенденції розвитку інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України Оцінювання регіональної конкурентоспроможності виробництва молока в Україні Ефективність виробництва насіння та перспективи розвитку насінництва в Україні Сільськогосподарські структури, сталість продовольчих систем та регулювання земельних ринків Оцінка економічного потенціалу виробництва продукції коноплярства в Україні Охорона ґрунтів: екологічна рента як стимул органічного землеробства Сучасні економіко-екологічні аспекти застосування добрив у рослинництві Особливості функціонування вертикально інтегрованих бізнес-структур холдингового типу в аграрному секторі Еволюційні засади розвитку виробництва продукції коноплярства в Україні Розподіл доходів у сільському господарстві в контексті інклюзивного розвитку Аналіз та моделюванняенергетичного потенціалу рослинних решток вітчизняного аграрного сектору Теоретичні основи біоенергетики в контексті закону збереження енергії Моніторинг сільськогосподарських угідь із застосуванням систем дистанційного зондування земель Оцінка та аналіз ефективності виробництва зерна та зернобобових культур в Україні методом DEA Економічна оцінка потенціалу галузі виноградарства регіону Оцінка потенціалу біомаси побічної продукції сільськогосподарських культур в аграрному секторі економіки Регуляторна політика конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні Структурні перетворення галузі тваринництва в контексті глобальної продовольчої безпеки Наукове забезпечення розвитку органічного агровиробництва Транзакції із сільськогосподарськими землями: кластерний аналіз

Сторінки