ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Економіка агропромислового виробництва

Методичні аспекти визначення розміру втрат сільськогосподарського виробництва при вилученні земельних ділянок для інших цілей Дорадча підтримка організаційних складових управління виробництвом та використанням біоетанолу Інвестиційний потенціал аграрного сектору України: формування та розвиток Електронні аукціони з продажу прав оренди земельних ділянок: нові можливості та наявні ризики Глобалізаційна трансформація землекористування: наслідки та способи їх запобігання Вплив рівня інтенсивності виробництва на формування ефективної структури витрат у рослинництві Забезпечення короткостроковими фінансовими ресурсами малого агробізнесу: емпіричні дані мікрофінансових організацій Управління ризиками глобальних змін клімату в агропромисловому комплексі України Світовий ринок насіння та місце України в ньому Тенденції розвитку інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України Оцінювання регіональної конкурентоспроможності виробництва молока в Україні Ефективність виробництва насіння та перспективи розвитку насінництва в Україні Сільськогосподарські структури, сталість продовольчих систем та регулювання земельних ринків Оцінка економічного потенціалу виробництва продукції коноплярства в Україні Охорона ґрунтів: екологічна рента як стимул органічного землеробства Сучасні економіко-екологічні аспекти застосування добрив у рослинництві Особливості функціонування вертикально інтегрованих бізнес-структур холдингового типу в аграрному секторі Еволюційні засади розвитку виробництва продукції коноплярства в Україні Розподіл доходів у сільському господарстві в контексті інклюзивного розвитку Аналіз та моделюванняенергетичного потенціалу рослинних решток вітчизняного аграрного сектору Теоретичні основи біоенергетики в контексті закону збереження енергії Моніторинг сільськогосподарських угідь із застосуванням систем дистанційного зондування земель Оцінка та аналіз ефективності виробництва зерна та зернобобових культур в Україні методом DEA Економічна оцінка потенціалу галузі виноградарства регіону Оцінка потенціалу біомаси побічної продукції сільськогосподарських культур в аграрному секторі економіки Регуляторна політика конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні Структурні перетворення галузі тваринництва в контексті глобальної продовольчої безпеки Наукове забезпечення розвитку органічного агровиробництва Транзакції із сільськогосподарськими землями: кластерний аналіз Розвиток зовнішньої торгівлі агропродовольчими товарами Виробництво біопалива в Україні у контексті оптимального вирішення енергетичної проблеми Розвиток скотарства як чинник формування соціальної ефективності Досягнення рівноваги на потенційному ринку землі України в умовах макроекономічної нестабільності Глобальна продовольча безпека та місце України в її досягненні Розвиток виробництва винограду в Україні Удосконалення моделі державного регулювання грошової оцінки земель Економічна ефективність вирощування проса прутоподібного (світчграсу) в умовах Лісостепу України Стратегія та пріоритети розвитку біоенергетики в Україні Виробництво молока в Україні: тенденції та перспективи Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками Сутність кластера як новітньої мережевої організації спільної діяльності в агропромисловому виробництві Закономірності розвитку аграрно-промислового виробництва та ефективність його функціонування Земельні відносини: пошук балансу інтересів між державним регулюванням та неолібералізмом Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості Організаційно-економічний механізм виробництва добазового насіння зернових колосових Хлібопекарська галузь України: тенденції та проблеми її розвитку Аналіз тенденцій розвитку галузі молочного скотарства в ланці молокопродуктового ланцюга Індикатори продовольчої безпеки в Україні: тенденції розвитку Тенденції й особливості розвитку молокопродуктового підкомплексу України

Сторінки