ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Кредитування в системі аграрних трансформацій України Розвиток аграрного сектору України: фінансовий аспект Удосконалення підходів до визнання та обліку капітальних інвестицій Управління фінансовим потенціалом об’єднаних територіальних громад Прогнозування тенденцій та інвестицій в молочній галузі для забезпечення раціональних норм споживання молока і молокопродуктів населенням Перспективні способи фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків Оцінка нематеріальних активів у сільському господарстві Проблеми оптимізації кредитного забезпечення операційних витрат сільськогосподарських підприємств Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності: вимоги та реалії впровадження Децентралізація як мотиватор розширення функцій вітчизняного інституту аудиту Фінансовий потенціал сталого розвитку аграрного сектору Посилення нормативів якості облікової інформації та її ролі в управлінні земельними ресурсами Ринок агрострахування в Україні: тенденції та перспективи Об’єкти обліку і внутрішнього аудиту інноваційної діяльності Інвестиційна діяльність у сільськогосподарських підприємствах Закарпатської області Інвестиційна привабливість аграрного сектору України: регіональний аспект Банківське кредитування сільського господарства в Україні Інвестиційна привабливість сільського господарства Закарпаття Трансформація високотоварних господарств населення в суб’єкти підприємництва: податково-бюджетні аспекти Матеріально-технічне забезпечення сільських домогосподарств Шляхи удосконалення матеріально-технічної бази хмелярських господарств Формування інвестиційних ресурсів в економіці України в умовах глобалізації Методологічні засади формування альтернативних механізмів інвестування аграрного сектору економіки України Оцінка потенціалу розвитку страхування cільськогосподарської продукції в Україні Концептуальні засади реформування та розвитку системи оподаткування сільсьгосптоваровиробників Перспективи застосування зниженої ставки податку на додану вартість на продукти харчування в Україні Оцінка впливу індикаторів економічного зростання на інвестиційний клімат аграрного сектору Державне регулювання діяльності неплатоспроможних сільськогосподарських підприємств Стратегічний аналіз фінансового потенціалу підприємств борошномельно-круп’яної промисловості Інвестиції в людський капітал як умова розвитку інноваційної економіки Методичні підходи та система показників визначення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки Характеристика фінансового потенціалу підприємства як економічної категорії Ефективність інвестування у приріст оборотного капіталу сільськогосподарських підприємств Оцінювання рентабельності діяльності як передумова надання держфінпідтримки сільгосппідприємствам Формування нової парадигми управління фінансовими ресурсами підприємств Розвиток функцій бухгалтерського обліку Наукові дослідження інвестиційних проблем в аграрному секторі економіки Інвестиційні стратегії підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств Страхування екологічних ризиків сільськогосподарської діяльності в системі забезпечення екологічної безпеки Трансформація фінансового менеджменту аграрних підприємств в умовах сучасних викликів Реформування податку на додану вартість у сільському господарстві Взаємозв’язок страхового інтересу та страхового захисту при збалансуванні попиту і пропозиції на ринку аграрного страхування Концептуальні засади формування фінансового забезпечення сільських територій Інвестиційні проблеми в сільському господарстві Донбасу Зміна тенденцій податкового контролю за трансфертним ціноутворенням АПК Удосконалення обліку податку на додану вартість у підприємствах галузі овочівництва Прямі іноземні інвестиції як індикатор інвестиційної привабливості Міжнародний аналіз державної фінансової підтримки сільськогосподарського виробника Перспективи розвитку фінансового лізингу в сільському господарстві Потенційні джерела фінансування заходів щодо відтворення родючості ґрунтів

Сторінки