ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Методичні та практичні аспекти підвищення капіталізації агробізнесу Фінансові ризики бюджетної безпеки та їх державне регулювання Теоретичні основи посилення дієвості вітчизняного інституту аудиту Інструменти державного регулювання ринку агрострахування Ідентифікація відмінностей бухгалтерського обліку як галузі наукових знань та практичної діяльності: основа трансформаційних перетворень Структурні трансформації методологічного інструментарію оцінки ризиків в аудиті Проблеми обліку необоротних активів у бюджетних інституціях та шляхи їх вирішення Теоретична сутність та класифікація необоротних матеріальних активів Впровадження інформаційних систем обліку Інститут аудиту: сутність та його складові Кредитування в системі аграрних трансформацій України Розвиток аграрного сектору України: фінансовий аспект Удосконалення підходів до визнання та обліку капітальних інвестицій Управління фінансовим потенціалом об’єднаних територіальних громад Прогнозування тенденцій та інвестицій в молочній галузі для забезпечення раціональних норм споживання молока і молокопродуктів населенням Перспективні способи фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків Оцінка нематеріальних активів у сільському господарстві Проблеми оптимізації кредитного забезпечення операційних витрат сільськогосподарських підприємств Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності: вимоги та реалії впровадження Децентралізація як мотиватор розширення функцій вітчизняного інституту аудиту Фінансовий потенціал сталого розвитку аграрного сектору Посилення нормативів якості облікової інформації та її ролі в управлінні земельними ресурсами Ринок агрострахування в Україні: тенденції та перспективи Об’єкти обліку і внутрішнього аудиту інноваційної діяльності Інвестиційна діяльність у сільськогосподарських підприємствах Закарпатської області Інвестиційна привабливість аграрного сектору України: регіональний аспект Банківське кредитування сільського господарства в Україні Інвестиційна привабливість сільського господарства Закарпаття Трансформація високотоварних господарств населення в суб’єкти підприємництва: податково-бюджетні аспекти Матеріально-технічне забезпечення сільських домогосподарств Шляхи удосконалення матеріально-технічної бази хмелярських господарств Формування інвестиційних ресурсів в економіці України в умовах глобалізації Методологічні засади формування альтернативних механізмів інвестування аграрного сектору економіки України Оцінка потенціалу розвитку страхування cільськогосподарської продукції в Україні Концептуальні засади реформування та розвитку системи оподаткування сільсьгосптоваровиробників Перспективи застосування зниженої ставки податку на додану вартість на продукти харчування в Україні Оцінка впливу індикаторів економічного зростання на інвестиційний клімат аграрного сектору Державне регулювання діяльності неплатоспроможних сільськогосподарських підприємств Стратегічний аналіз фінансового потенціалу підприємств борошномельно-круп’яної промисловості Інвестиції в людський капітал як умова розвитку інноваційної економіки Методичні підходи та система показників визначення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки Характеристика фінансового потенціалу підприємства як економічної категорії Ефективність інвестування у приріст оборотного капіталу сільськогосподарських підприємств Оцінювання рентабельності діяльності як передумова надання держфінпідтримки сільгосппідприємствам Формування нової парадигми управління фінансовими ресурсами підприємств Розвиток функцій бухгалтерського обліку Наукові дослідження інвестиційних проблем в аграрному секторі економіки Інвестиційні стратегії підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств Страхування екологічних ризиків сільськогосподарської діяльності в системі забезпечення екологічної безпеки Трансформація фінансового менеджменту аграрних підприємств в умовах сучасних викликів

Сторінки