ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Децентралізація як мотиватор розширення функцій вітчизняного інституту аудиту Фінансовий потенціал сталого розвитку аграрного сектору Посилення нормативів якості облікової інформації та її ролі в управлінні земельними ресурсами Ринок агрострахування в Україні: тенденції та перспективи Об’єкти обліку і внутрішнього аудиту інноваційної діяльності Інвестиційна діяльність у сільськогосподарських підприємствах Закарпатської області Інвестиційна привабливість аграрного сектору України: регіональний аспект Банківське кредитування сільського господарства в Україні Інвестиційна привабливість сільського господарства Закарпаття Трансформація високотоварних господарств населення в суб’єкти підприємництва: податково-бюджетні аспекти Матеріально-технічне забезпечення сільських домогосподарств Шляхи удосконалення матеріально-технічної бази хмелярських господарств Формування інвестиційних ресурсів в економіці України в умовах глобалізації Методологічні засади формування альтернативних механізмів інвестування аграрного сектору економіки України Оцінка потенціалу розвитку страхування cільськогосподарської продукції в Україні Концептуальні засади реформування та розвитку системи оподаткування сільсьгосптоваровиробників Перспективи застосування зниженої ставки податку на додану вартість на продукти харчування в Україні Оцінка впливу індикаторів економічного зростання на інвестиційний клімат аграрного сектору Державне регулювання діяльності неплатоспроможних сільськогосподарських підприємств Стратегічний аналіз фінансового потенціалу підприємств борошномельно-круп’яної промисловості Методичні підходи та система показників визначення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки Інвестиції в людський капітал як умова розвитку інноваційної економіки Характеристика фінансового потенціалу підприємства як економічної категорії Ефективність інвестування у приріст оборотного капіталу сільськогосподарських підприємств Оцінювання рентабельності діяльності як передумова надання держфінпідтримки сільгосппідприємствам Розвиток функцій бухгалтерського обліку Формування нової парадигми управління фінансовими ресурсами підприємств Наукові дослідження інвестиційних проблем в аграрному секторі економіки Інвестиційні стратегії підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств Страхування екологічних ризиків сільськогосподарської діяльності в системі забезпечення екологічної безпеки Інвестиційні проблеми в сільському господарстві Донбасу Взаємозв’язок страхового інтересу та страхового захисту при збалансуванні попиту і пропозиції на ринку аграрного страхування Трансформація фінансового менеджменту аграрних підприємств в умовах сучасних викликів Концептуальні засади формування фінансового забезпечення сільських територій Реформування податку на додану вартість у сільському господарстві Зміна тенденцій податкового контролю за трансфертним ціноутворенням АПК Удосконалення обліку податку на додану вартість у підприємствах галузі овочівництва Міжнародний аналіз державної фінансової підтримки сільськогосподарського виробника Перспективи розвитку фінансового лізингу в сільському господарстві Прямі іноземні інвестиції як індикатор інвестиційної привабливості Теоретико-прикладні аспекти концепції формування продукту бухгалтерського обліку в управлінні аграрним бізнесом Потенційні джерела фінансування заходів щодо відтворення родючості ґрунтів Вплив соціально-економічних інститутів на розвиток обліку та внутрішнього аудиту інноваційної діяльності Режим ПДВ-акумуляції як інструмент фіскального стимулювання розвитку агропромислового виробництва Стратегічні напрями інвестування розвитку сільського господарства України Вплив витрат і ціни реалізації на ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону Економічне моделювання ефективного використання оборотних коштів у сільськогосподарських підприємствах Основні джерела виникнення прибутку в умовах ринкової економіки Ефективність інвестиційного проекту створення та функціонування високотехнологічного сільськогосподарського підприємства Трансформаційні та трансакційні логістичні витрати у зернопродуктовому підкомплексі АПК

Сторінки