ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зовнішньоекономічні відносини

Оцінка ролі України на світовому ринку меду Розвиток світового виробництва та торгівлі молочними продуктами Дієвість податку на додану вартість при експорті продукції рослинництва Кореляційно-регресійне моделюванняконкурентоспроможності української пшениці на світових ринках Світовий ринок органічної продукції та Україна Світове виробництво сільськогосподарської продукції Аналіз світових тенденцій поширення державно-приватного партнерства у зрошуваному землеробстві Конкурентоспроможність та позиціонування України на світовому ринку молочної продукції Імпорт та перспективи імпортозаміщення в Україні Теоретико-методологічні підходи до конкурентоспроможності сільського господарства в сучасних умовах Основні аспекти регулювання міжнародної торгівлі агропродовольчою продукцією Аграрно-продовольча продукція в товарній структурі зовнішньої торгівлі України Тенденції та перспективи розвитку світових сільськогосподарських ринків як орієнтири для посилення українських позицій Основні тенденції розвитку світового продовольчого ринку та виробництво продовольства в Україні Глобальний попит на продовольство Зовнішньоторговельні відносини України з ЄС Зовнішня торгівля в умовах інтеграції України Конкурентні переваги продукції зернової галузі на світовому ринку Експортні можливості аграрних підприємств України на ринках ЄС Перспективи формування зони вільної торгівлі між Україною та Туреччиною Міжнародні перевезення у зовнішній торгівлі продукцією АПК Ефективність зовнішньоекономічної діяльності прикордонного Закарпаття Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід країн ЄС Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності України в сфері АПК: азійський вектор Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель Угода про асоціацію України з ЄС та стан торгівлі продовольчими товарами Інтеграція аграрного сектору України до внутрішнього ринку Європейського Союзу Біодинамічне світове сільське господарство Активізація транскордонного співробітництва сільських територій у контексті процесів інтеграції Географічна ідентифікація продукції як чинник її конкурентоcпроможності Єврорегіональне транскордонне співробітництво на прикладі Карпатського єврорегіону Удосконалення інструментарію аналізу розвитку біоекономіки: досвід проектів ЄС та Німеччини Досвід розвитку сільського господарства Польщі Україна-Китай: спільні економічні інтереси в розвитку АПК Експортно-імпортна діяльність підприємств Львівщини Зовнішньоторговельні відносини України з країнами ЄС Світовий ринок молока і молокопродуктів: тенденції та перспективи для України Тенденції розвитку сільського господарства в Україні та світі Типологія Спільної аграрної політики ЄС як передумова адаптації аграрного сектору України до євроінтеграційних процесів Проблеми адаптації аграрного сектору економіки до умов Угоди про зону вільної торгівлі Україна–ЄС Забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України на світовому ринку сільськогосподарської продукції – загальна спрямованість Світовий ринок і розвиток глобалізаційних процесів Розвиток малих форм господарювання в Україні та досвід Польщі Зміни у тенденціях глобальної торгівлі в напрямах регіональної інтеграції Спиртове виробництво та енергетична безпека України Перспективи експорту продукції сільського господарства і харчової промисловості України Україна в міжнародній торгівлі пшеницею Нові пріоритети Спільної аграрної політики ЄС на 2014–2020 роки: стратегічні орієнтири для розвитку агросфери України Тарифні квоти та мита на аграрну продукцію при формуванні зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною Узгодженість аграрної та регіональної політики як передумова прискорення інтеграції України до світового економічного простору

Сторінки