ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зовнішньоекономічні відносини

Ефективність зовнішньої торгівлі України плодово-ягідною продукцією Розвиток світового ринку продукції вівчарства Тенденції та перспективи розвитку хлібопекарського виробництва в європейських країнах Експорт та імпорт сільськогосподарської техніки Актуальні проблеми забезпечення продовольством населення світу Оцінка впливу сільськогосподарського та несільськогосподарського експорту на інфраструктурні інвестиції в Нігерії Україна в системі глобальної економіки: торговельний аспект Тенденції споживання харчових продуктів у світі Оцінка ролі України на світовому ринку меду Розвиток світового виробництва та торгівлі молочними продуктами Дієвість податку на додану вартість при експорті продукції рослинництва Кореляційно-регресійне моделюванняконкурентоспроможності української пшениці на світових ринках Світовий ринок органічної продукції та Україна Світове виробництво сільськогосподарської продукції Аналіз світових тенденцій поширення державно-приватного партнерства у зрошуваному землеробстві Конкурентоспроможність та позиціонування України на світовому ринку молочної продукції Імпорт та перспективи імпортозаміщення в Україні Теоретико-методологічні підходи до конкурентоспроможності сільського господарства в сучасних умовах Основні аспекти регулювання міжнародної торгівлі агропродовольчою продукцією Аграрно-продовольча продукція в товарній структурі зовнішньої торгівлі України Тенденції та перспективи розвитку світових сільськогосподарських ринків як орієнтири для посилення українських позицій Основні тенденції розвитку світового продовольчого ринку та виробництво продовольства в Україні Глобальний попит на продовольство Зовнішньоторговельні відносини України з ЄС Зовнішня торгівля в умовах інтеграції України Конкурентні переваги продукції зернової галузі на світовому ринку Експортні можливості аграрних підприємств України на ринках ЄС Перспективи формування зони вільної торгівлі між Україною та Туреччиною Міжнародні перевезення у зовнішній торгівлі продукцією АПК Ефективність зовнішньоекономічної діяльності прикордонного Закарпаття Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід країн ЄС Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності України в сфері АПК: азійський вектор Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель Угода про асоціацію України з ЄС та стан торгівлі продовольчими товарами Інтеграція аграрного сектору України до внутрішнього ринку Європейського Союзу Біодинамічне світове сільське господарство Активізація транскордонного співробітництва сільських територій у контексті процесів інтеграції Географічна ідентифікація продукції як чинник її конкурентоcпроможності Удосконалення інструментарію аналізу розвитку біоекономіки: досвід проектів ЄС та Німеччини Єврорегіональне транскордонне співробітництво на прикладі Карпатського єврорегіону Досвід розвитку сільського господарства Польщі Експортно-імпортна діяльність підприємств Львівщини Україна-Китай: спільні економічні інтереси в розвитку АПК Зовнішньоторговельні відносини України з країнами ЄС Світовий ринок молока і молокопродуктів: тенденції та перспективи для України Тенденції розвитку сільського господарства в Україні та світі Типологія Спільної аграрної політики ЄС як передумова адаптації аграрного сектору України до євроінтеграційних процесів Проблеми адаптації аграрного сектору економіки до умов Угоди про зону вільної торгівлі Україна–ЄС Забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України на світовому ринку сільськогосподарської продукції – загальна спрямованість Світовий ринок і розвиток глобалізаційних процесів

Сторінки