ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зовнішньоекономічні відносини

Зовнішня торгівля аграрними товарами України в контексті Угоди про асоціацію з Європейським Союзом Зовнішня торгівля агропродовольчою продукцією України в умовах поширення пандемії COVID-19 Продовольче забезпечення в Україні та світі в умовах пандемії COVID-19 Цінові тенденції та цінові співвідношення в умовах пандемії COVID-19: кейс-аналіз окремих країн Перспективи зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією між Україною та країнами Азії Ефективність зовнішньої торгівлі України плодово-ягідною продукцією Розвиток світового ринку продукції вівчарства Тенденції та перспективи розвитку хлібопекарського виробництва в європейських країнах Актуальні проблеми забезпечення продовольством населення світу Експорт та імпорт сільськогосподарської техніки Оцінка впливу сільськогосподарського та несільськогосподарського експорту на інфраструктурні інвестиції в Нігерії Україна в системі глобальної економіки: торговельний аспект Тенденції споживання харчових продуктів у світі Оцінка ролі України на світовому ринку меду Розвиток світового виробництва та торгівлі молочними продуктами Дієвість податку на додану вартість при експорті продукції рослинництва Кореляційно-регресійне моделюванняконкурентоспроможності української пшениці на світових ринках Світовий ринок органічної продукції та Україна Світове виробництво сільськогосподарської продукції Аналіз світових тенденцій поширення державно-приватного партнерства у зрошуваному землеробстві Конкурентоспроможність та позиціонування України на світовому ринку молочної продукції Імпорт та перспективи імпортозаміщення в Україні Теоретико-методологічні підходи до конкурентоспроможності сільського господарства в сучасних умовах Основні аспекти регулювання міжнародної торгівлі агропродовольчою продукцією Аграрно-продовольча продукція в товарній структурі зовнішньої торгівлі України Тенденції та перспективи розвитку світових сільськогосподарських ринків як орієнтири для посилення українських позицій Основні тенденції розвитку світового продовольчого ринку та виробництво продовольства в Україні Глобальний попит на продовольство Зовнішньоторговельні відносини України з ЄС Зовнішня торгівля в умовах інтеграції України Конкурентні переваги продукції зернової галузі на світовому ринку Експортні можливості аграрних підприємств України на ринках ЄС Перспективи формування зони вільної торгівлі між Україною та Туреччиною Міжнародні перевезення у зовнішній торгівлі продукцією АПК Ефективність зовнішньоекономічної діяльності прикордонного Закарпаття Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід країн ЄС Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності України в сфері АПК: азійський вектор Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель Угода про асоціацію України з ЄС та стан торгівлі продовольчими товарами Інтеграція аграрного сектору України до внутрішнього ринку Європейського Союзу Біодинамічне світове сільське господарство Активізація транскордонного співробітництва сільських територій у контексті процесів інтеграції Географічна ідентифікація продукції як чинник її конкурентоcпроможності Удосконалення інструментарію аналізу розвитку біоекономіки: досвід проектів ЄС та Німеччини Єврорегіональне транскордонне співробітництво на прикладі Карпатського єврорегіону Досвід розвитку сільського господарства Польщі Експортно-імпортна діяльність підприємств Львівщини Україна-Китай: спільні економічні інтереси в розвитку АПК Зовнішньоторговельні відносини України з країнами ЄС Світовий ринок молока і молокопродуктів: тенденції та перспективи для України

Сторінки