ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Управління та інформаційне забезпечення

Інформаційні ресурси у забезпеченні реалізації продукції дрібнотоварного виробництва Методологізація розроблення стратегічних програм розвитку сільськогосподарських підприємств Управління конкурентоспроможністю продукції скотарства сільськогосподарських підприємств України SWOT та PESTEL-аналіз сучасного стану земельних відносин в Україні Управління продуктивністю та конкурентоспроможністю аграрних підприємств у контексті соціально-економічних цілей розвитку Впорядкування статистичної інформації про виробництво твердого біопалива сільськогосподарськими та деревообробними підприємствами Використання моделювання в управлінні сільськогосподарськими підприємствами Системний підхід до управління сільськогосподарськими підприємствами Ефективність інформаційно-аналітичної моделі регулювання господарської діяльності сільськогосподарських підприємств Інформаційно-аналітична модель організації господарської діяльності сільськогосподарських підприємств Методологія управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону в умовах децентралізації влади Контроль господарювання у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами Управління збутовою діяльністю аграрних підприємств у трансакційному вимірі Феномен управління та систематизація управлінських знань в АПК Удосконалення інформаційного забезпечення екологобезпечного сільськогосподарського землекористування Розвиток інституціоналізму в системі управління Інформаційне забезпечення розвитку аграрної підприємницької діяльності Управління господарською діяльністю аграрних підприємств та її збутова політика Енергетичний менеджмент у виробництві сільськогосподарської продукції Інформаційне забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні Мотивація працівників у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами Інтегральна оцінка ефективності управління формуванням прибутку від реалізації продукції в сільськогосподарських підприємствах Оцінка економічних критеріїв ефективного управління сільськогосподарським підприємством Проблеми ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами Формування результативної системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств Застосування критерію узгодження інтересів власників і працівників для оцінки ефективності менеджменту сільськогосподарських підприємств Управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств Управління інформаційною безпекою у плодоовочевих переробних підприємствах Віртуальні комунікації та їх вплив на ефективність діяльності агроформувань Концептуальні основи управління ризикозахищеністю підприємства Сучасні інформаційні технології в регулюванні процесів підвищення родючості грунтів Транспарентність як системно-функціональний феномен демократичного принципу управління сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу Ресурсна концепція в системі стратегічного менеджменту Управління рибним господарством України: етапи реформування і сучасна державна політика Аналітичний моніторинг у забезпеченні функціонування інформаційно-аналітичної системи управління діяльністю підприємств Розподільчі інформаційні центри у системі інформаційного забезпечення Внутрішньогосподарський контроль в управлінні підприємством