ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Ціноутворення та цінова політика

Особливості визначення еластичності попиту на плодово-ягідні продукти Проблеми витрат виробництва зрошувального землеробства в умовах сучасних змін у податковому законодавстві Рівень цін земель сільськогосподарського призначення - запорука ефективного функціонування їх ринку Ціноутворення на продукцію насінництва зернових колосових культур Чинники підвищення цін на зерно в Україні Проблеми ціноутворення в контексті купівельної спроможності населення та інфляційних процесів Паритет цін і формування собівартості продукції рослинництва в умовах інтенсифікації виробництва Ціни і ціноутворення на ринку круп’яних культур Розвиток теорії вартості та ціноутворення Ф’ючерсний ринок - важливий фактор стабілізації ціноутворення Формування ціни на органічну продукцію Формування ринкової ціни продукції переробки молока Цінове позиціювання сільськогосподарських підприємств на внутрішньому та світових ринках зернової продукції Аграрні цикли: історія, методологія, практика