ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Наукова дискусія

Застосування рамкового методу трансформації методології аудиту для забезпечення сталого розвитку сільських територій Посилення державного впливу на забезпечення сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві Соціальний капітал аграрної сфери: теоретичний концепт оцінки засад формування і функціонування Формування індексів та індикаторів сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві: теоретико-методичні підходи Формування макроекономічних пропорцій в нових умовах господарювання Методичні основи оцінки життєздатності підприємств Водний менеджмент в Україні: особливості та перспективи розвитку Парадигма функціонального підходу до проявів ризику в діяльності аграрних підприємств в умовах ринку Методичні підходи та прикладні оцінки інклюзивного сільського розвитку Організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі в умовах трансформації господарювання Концептуально-методичні засади оцінки організаційно-економічної соціалізації підприємництва на селі Невідкладні заходи для врахування при запровадженні ринкових земельних відносин Теорія і методологія кластерного розвитку АПК Засади еколого-економічної безпеки АПК за умов сталого розвитку: теоретико-концептуальні аспекти Перспективи розвитку енергозабезпечуючих кооперативів на селі Оцінка сучасного стану та напрями розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації Концептуальні засади ефективного функціонування енергетично незалежних сільських територій Організаційно-економічні аспекти розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки» Теоретико-практичні засади створення енергетично незалежних сільських територій Економічні аспекти функціонування сільськогосподарських підприємств Особливості структурних змін в економіці України Методичний інструментарій реінжинірингу інституційної структури аграрного сектору національної економіки Загальна логіка і принципи моделювання контролю менеджерських рішень Методологія дослідження в контексті дисертаційних і дипломних робіт з економіки Молоді вчені у вирішенні сучасних проблем аграрної науки Сутнісний аспект методології наукових досліджень Оцінка конкурентоспроможності продукції скотарства Невимірна велич академіка НАН України Олексія Мусійовича Онищенка: погляд із відстані часу Аспекти управлінської діяльності в теорії аграрного менеджменту Квазіхолдинги: створення і правомірність існування Сутність ринку земель сільськогосподарського призначення Економіко-організаційні неузгодженості взаємовідносин у продуктових ланцюгах в умовах інфляційно-девальваційних процесів: напрями врегулювання До методики оцінки рівня продовольчої безпеки Сучасні вимоги до інструментарію аграрної економічної науки та практики Про питання управління спільними ресурсами на селі у світлі світових досліджень Парадигма визначення закономірностей розвитку молочного скотарства Бренд «Житниця Європи»: міф чи реальність Агропродовольча сфера України як об’єкт національної безпеки Проблематика статистичної оцінки особливостей інноваційної діяльності в АПК Основні фактори, що зумовлюють якість продукції тваринництва Роль мотиваційних чинників у нарощуванні обсягів виробництва аграрної продукції Шляхи відродження українського села