ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Сторінка молодого науковця

Методичні підходи до оцінки потреби інвестицій сільськогосподарського підприємства у нову технологію Організаційно-структурні аспекти формування економічної результативності сільськогосподарських підприємств Бюджетування як складова формування управлінських рішень для аграрного підприємства Стан розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні Оцінка cтану інноваційного розвитку АПК на оcнові інституціонального аналізу його високотехнологічної сфери Державна підтримка розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення капітальних інвестицій в сільськогосподарських підприємствах Основні чинники модернізації хмелярських підприємств Зарубіжний досвід державного регулювання аграрного підприємництва Організаційно-економічний механізм використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств Специфіка застосування ставки дисконтування для оцінки вартості аграрного бізнесу Підприємництво: сутність та особливості розвитку в аграрній сфері Еколого-економічна оптимізація розвитку малої біоенергетики Шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств Лісокористування на територіях районів Житомирської області, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС Управління маркетингом як інструмент підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств Економічне стимулювання раціонального використання сільськогосподарських земель Концептуальні засади формування стратегії подолання бар'єрів входу підприємств на нові зовнішні ринки Детермінанти формування попиту на ринку агротехнологічного сервісу Трансформація професії бухгалтера в умовах диджиталізації управління Оцінювання трансформаційних тенденцій на ринку праці в сільській місцевості Маркетинговий аналіз органічного ринку агропродовольчої продукції в країнах ЄС та України Удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення сільського господарства технічними засобами Аналіз часткової рівноваги політики виробництва цукру в Україні Проблеми становлення ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні Оцінка діяльності суб'єктів господарювання аграрної сфери Львівщини Державна підтримка сільського господарства в Україні Орендні земельні відносини у сільському господарстві Житомирської області Теоретико-методологічні підходи до економічної сутності фінансового потенціалу сталого розвитку об’єднаних територіальних громад Неврегульовані питання фінансового забезпечення аграрного сектору економіки держави Теоретико-методичні підходи до функціонування аграрного сектору в умовах геоекономіки Інтегрована звітність: поняття та економічна сутність Поглиблення кооперації у сфері виробництва та переробки винограду Формування пропозиції на ринку винограду сільськогосподарськими підприємствами України Сучасні торговельні бар’єри на європейському ринку м’ясної продукції Тенденції в рослинництві та сталий розвиток сільського господарства в Україні – можливості для гармонізації Управління персоналом у сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання Організація управління маркетинговою діяльністю підприємств-постачальників запасних частин до сільськогосподарської техніки Харчова промисловість України: ретроспективний аналіз та сучасні проблеми розвитку Оцінка конкурентоспроможності зерна колосових культур сільськогосподарських підприємств України Ретроспектива парадигм сільськогосподарського дорадництва: варіанти для України Економічне оцінювання інформаційної діяльності підприємств Проблеми впровадження стратегічного управління розвитком аграрних підприємств Хмельниччини Регіональний аспект розвитку кадрової політики агропромислового виробництва Світові тенденції розвитку ринку засобів захисту рослин Формування економічного механізму державного стимулювання виробників твердого біопалива Інвестиційна діяльність як інструмент підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств Інвестиційне забезпечення модернізації хмелярських підприємств в Україні Розвиток фермерських господарств Хмельниччини Формування стратегії розвитку модернізації хмелярських підприємств

Сторінки