ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Сторінка молодого науковця

Формування пропозиції на ринку винограду сільськогосподарськими підприємствами України Сучасні торговельні бар’єри на європейському ринку м’ясної продукції Тенденції в рослинництві та сталий розвиток сільського господарства в Україні – можливості для гармонізації Управління персоналом у сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання Організація управління маркетинговою діяльністю підприємств-постачальників запасних частин до сільськогосподарської техніки Харчова промисловість України: ретроспективний аналіз та сучасні проблеми розвитку Оцінка конкурентоспроможності зерна колосових культур сільськогосподарських підприємств України Ретроспектива парадигм сільськогосподарського дорадництва: варіанти для України Економічне оцінювання інформаційної діяльності підприємств Проблеми впровадження стратегічного управління розвитком аграрних підприємств Хмельниччини Регіональний аспект розвитку кадрової політики агропромислового виробництва Світові тенденції розвитку ринку засобів захисту рослин Формування економічного механізму державного стимулювання виробників твердого біопалива Інвестиційна діяльність як інструмент підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств Інвестиційне забезпечення модернізації хмелярських підприємств в Україні Розвиток фермерських господарств Хмельниччини Формування стратегії розвитку модернізації хмелярських підприємств Значення української кукурудзи в експортному потенціалі тваринницької галузі Іспанії Управлінські аспекти підвищення ефективності комерційної діяльності фермерських господарств Інструмент маркетингової діяльності в управлінні підприємством Аналіз стану модернізації вітчизняних хмелярських підприємств Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства аграрних підприємств Світовий досвід ринкового обігу земель Забезпечення вітчизняних хмелярських підприємств виробничими ресурсами Економічне моделювання ринку меду Методичні підходи до оцінки ефективності державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників Спеціалізація аграрних підприємств в зернопродуктовому підкомплексі Генезис поняття “сільські території” та його сутність Ефективність виробництва хмелю в Україні Організаційно-економічні критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств Методичні засади управлiння фінансовою безпекою підприємств агропромислового комплексу Теоретичні засади та сучасний стан розвитку ринку кукурудзи Фактори конкурентоспроможності фермерських господарств Організаційно-правові форми аграрних підприємств як інструмент управління власністю Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору Теоретичний зміст і сутність управління маркетинговою діяльністю Реалізація аграрного потенціалу України на світовому продовольчому ринку Оцінка еколого-економічної ефективності використання відходів харчової промисловості Сутність кредиту та кредитних відносин сільськогосподарських підприємств Проблемні аспекти формування інноваційної моделі агропромислового виробництва регіону Еволюція теоретичних уявлень про баланс як основну форму фінансової звітності Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності зернопродуктового підкомплексу регіону Виробництво зерна та формування ефективності сільськогосподарських підприємств Організаційно-економічний механізм формування інноваційних кластерів у насінництві зернових культур Особливості державного регулювання аграрного сектору в контексті забезпечення економічної безпеки держави Управління товарними запасами у формуванні пропозиції на ринку сиру України Вплив психоемоційних цінностей на розвиток корпоративної культури колективу Аналіз ефективності концентрації виробництва в аграрних підприємствах Особливості сільськогосподарського землекористування у країнах Європейського Союзу Перспективи розвитку фермерства в Україні

Сторінки