ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Сторінка молодого науковця

Імперативи формування організаційного механізму ефективного функціонування молокопереробних підприємств Шляхи підвищення прибутку від експорту української кукурудзи на світовому ринку Електронне урядування економіки майбутнього: світовий досвід та перспективи України Класифікація фінансових інструментів: обліково-контрольний аспект Методичні підходи до оцінки фінансових ризиків аграрного сектору Метрики показників ефективності державної підтримки малого підприємництва в аграрному секторі Методологічні положення сільського розвитку в контексті функціонування об’єднаних територіальних громад Теоретичні засади сільського розвитку Теоретичні аспекти сутності банківського кредиту та особливості кредитних відносин в аграрному секторі економіки Сутність і цілі державної підтримки малого та середнього підприємництва в аграрному секторі Аналіз впливу факторів інноваційної активності підприємств агропромислового комплексу на стійкість їх економічного розвитку Державне регулювання розвитку підприємництва в аграрному секторі Розвиток підприємницької діяльності в сільському господарстві України Якість як ключовий показник ефективності виробництва ячменю пивоварного призначення Оцінювання потенціалу країн MENA для експорту молочних продуктів Методичні підходи до оцінки потреби інвестицій сільськогосподарського підприємства у нову технологію Організаційно-структурні аспекти формування економічної результативності сільськогосподарських підприємств Бюджетування як складова формування управлінських рішень для аграрного підприємства Стан розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні Оцінка cтану інноваційного розвитку АПК на оcнові інституціонального аналізу його високотехнологічної сфери Державна підтримка розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення капітальних інвестицій в сільськогосподарських підприємствах Основні чинники модернізації хмелярських підприємств Зарубіжний досвід державного регулювання аграрного підприємництва Організаційно-економічний механізм використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств Специфіка застосування ставки дисконтування для оцінки вартості аграрного бізнесу Підприємництво: сутність та особливості розвитку в аграрній сфері Еколого-економічна оптимізація розвитку малої біоенергетики Шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств Лісокористування на територіях районів Житомирської області, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС Управління маркетингом як інструмент підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств Економічне стимулювання раціонального використання сільськогосподарських земель Концептуальні засади формування стратегії подолання бар'єрів входу підприємств на нові зовнішні ринки Детермінанти формування попиту на ринку агротехнологічного сервісу Трансформація професії бухгалтера в умовах диджиталізації управління Оцінювання трансформаційних тенденцій на ринку праці в сільській місцевості Маркетинговий аналіз органічного ринку агропродовольчої продукції в країнах ЄС та України Удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення сільського господарства технічними засобами Аналіз часткової рівноваги політики виробництва цукру в Україні Проблеми становлення ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні Оцінка діяльності суб'єктів господарювання аграрної сфери Львівщини Державна підтримка сільського господарства в Україні Орендні земельні відносини у сільському господарстві Житомирської області Теоретико-методологічні підходи до економічної сутності фінансового потенціалу сталого розвитку об’єднаних територіальних громад Неврегульовані питання фінансового забезпечення аграрного сектору економіки держави Теоретико-методичні підходи до функціонування аграрного сектору в умовах геоекономіки Інтегрована звітність: поняття та економічна сутність Поглиблення кооперації у сфері виробництва та переробки винограду Формування пропозиції на ринку винограду сільськогосподарськими підприємствами України Сучасні торговельні бар’єри на європейському ринку м’ясної продукції

Сторінки