ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Сторінка молодого науковця

Оцінювання трансформаційних тенденцій на ринку праці в сільській місцевості Маркетинговий аналіз органічного ринку агропродовольчої продукції в країнах ЄС та України Удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення сільського господарства технічними засобами Аналіз часткової рівноваги політики виробництва цукру в Україні Проблеми становлення ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні Оцінка діяльності суб'єктів господарювання аграрної сфери Львівщини Державна підтримка сільського господарства в Україні Орендні земельні відносини у сільському господарстві Житомирської області Теоретико-методологічні підходи до економічної сутності фінансового потенціалу сталого розвитку об’єднаних територіальних громад Неврегульовані питання фінансового забезпечення аграрного сектору економіки держави Теоретико-методичні підходи до функціонування аграрного сектору в умовах геоекономіки Інтегрована звітність: поняття та економічна сутність Поглиблення кооперації у сфері виробництва та переробки винограду Формування пропозиції на ринку винограду сільськогосподарськими підприємствами України Сучасні торговельні бар’єри на європейському ринку м’ясної продукції Тенденції в рослинництві та сталий розвиток сільського господарства в Україні – можливості для гармонізації Управління персоналом у сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання Організація управління маркетинговою діяльністю підприємств-постачальників запасних частин до сільськогосподарської техніки Харчова промисловість України: ретроспективний аналіз та сучасні проблеми розвитку Оцінка конкурентоспроможності зерна колосових культур сільськогосподарських підприємств України Ретроспектива парадигм сільськогосподарського дорадництва: варіанти для України Економічне оцінювання інформаційної діяльності підприємств Проблеми впровадження стратегічного управління розвитком аграрних підприємств Хмельниччини Регіональний аспект розвитку кадрової політики агропромислового виробництва Світові тенденції розвитку ринку засобів захисту рослин Формування економічного механізму державного стимулювання виробників твердого біопалива Інвестиційна діяльність як інструмент підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств Інвестиційне забезпечення модернізації хмелярських підприємств в Україні Розвиток фермерських господарств Хмельниччини Формування стратегії розвитку модернізації хмелярських підприємств Значення української кукурудзи в експортному потенціалі тваринницької галузі Іспанії Управлінські аспекти підвищення ефективності комерційної діяльності фермерських господарств Інструмент маркетингової діяльності в управлінні підприємством Аналіз стану модернізації вітчизняних хмелярських підприємств Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства аграрних підприємств Світовий досвід ринкового обігу земель Забезпечення вітчизняних хмелярських підприємств виробничими ресурсами Економічне моделювання ринку меду Методичні підходи до оцінки ефективності державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників Спеціалізація аграрних підприємств в зернопродуктовому підкомплексі Генезис поняття “сільські території” та його сутність Ефективність виробництва хмелю в Україні Організаційно-економічні критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств Методичні засади управлiння фінансовою безпекою підприємств агропромислового комплексу Теоретичні засади та сучасний стан розвитку ринку кукурудзи Фактори конкурентоспроможності фермерських господарств Організаційно-правові форми аграрних підприємств як інструмент управління власністю Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору Теоретичний зміст і сутність управління маркетинговою діяльністю Реалізація аграрного потенціалу України на світовому продовольчому ринку

Сторінки