ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Сторінка молодого науковця

Теоретичні засади інституційного забезпечення розвитку ринку інновацій Ефективність оптимізації розміщення посівів на ділянках різної родючості в органічному виробництві Соціоекономіка як основа стратегії розвитку сільського господарства Економічне регулювання функціонування сільськогосподарських підприємств на основі оренди земельних угідь Оцінка ступеня ризикогенності сільськогосподарських угідь Вплив державного регулювання на ефективність сільськогосподарського виробництва Формування системи еколого-економічного використання земельних ресурсів на радіаційно забруднених територіях Еколого-економічні особливості формування ринку енергетичних сільськогосподарських культур Банківське кредитування малих аграрних підприємств Теоретичні засади бухгалтерської звітності Теорія та практика застосування моделей визначення вартості акціонерного капіталу Економічна ефективність органічного виробництва в ПП «Агроекологія» Гудвіл як інструмент ділової активності підприємств Мотивація суб’єктів господарювання до екологізації сільськогосподарського виробництва Рівень тарифного захисту агропродовольчого ринку України в умовах формування зони вільної торгівлі Економічна ефективність виробництва продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах Проблеми формування ринку малогабаритної техніки для фермерських господарств Забезпеченість основними засобами сільськогосподарських підприємств Особливості функціонування інституту праці в малому підприємництві аграрного сектору Особливості запровадження системи соціальної відповідальності вітчизняними аграрними підприємствами Перестрахування як механізм забезпечення фінансової стійкості страхової компанії Антикризова спрямованість правових механізмів державного регулювання аграрного підприємництва Фінансово-кредитне забезпечення малих сільськогосподарських підприємств Економічна сутність категорії „оборотні засоби підприємств” Формування ціни органічної сільськогосподарської продукції в ринкових умовах Ефективність використання ресурсів галузі рослинництва

Сторінки