ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Сторінка молодого науковця

Вплив державного регулювання на ефективність сільськогосподарського виробництва Формування системи еколого-економічного використання земельних ресурсів на радіаційно забруднених територіях Еколого-економічні особливості формування ринку енергетичних сільськогосподарських культур Банківське кредитування малих аграрних підприємств Теоретичні засади бухгалтерської звітності Теорія та практика застосування моделей визначення вартості акціонерного капіталу Економічна ефективність органічного виробництва в ПП «Агроекологія» Гудвіл як інструмент ділової активності підприємств Мотивація суб’єктів господарювання до екологізації сільськогосподарського виробництва Рівень тарифного захисту агропродовольчого ринку України в умовах формування зони вільної торгівлі Економічна ефективність виробництва продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах Проблеми формування ринку малогабаритної техніки для фермерських господарств Забезпеченість основними засобами сільськогосподарських підприємств Особливості функціонування інституту праці в малому підприємництві аграрного сектору Особливості запровадження системи соціальної відповідальності вітчизняними аграрними підприємствами Перестрахування як механізм забезпечення фінансової стійкості страхової компанії Антикризова спрямованість правових механізмів державного регулювання аграрного підприємництва Фінансово-кредитне забезпечення малих сільськогосподарських підприємств Економічна сутність категорії „оборотні засоби підприємств” Формування ціни органічної сільськогосподарської продукції в ринкових умовах Ефективність використання ресурсів галузі рослинництва

Сторінки